• İhracat
 • Transit
 • Antrepo
 • Dtm izni
 • Dahilde işleme
 • Hariçte işleme
 • Proje gümrükleme
 • Geçici İthalat işlemleri
 • Yatırım teşvik belgesi
 • Serbest Bölge işlemleri
 • Uluslar arası nakliye
 • Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
 • Mevzuatı düzenli olarak takip ederek ilgili konuları müsterilere eş zamanlı sirküler etmek
 • Kambiyo, dış ticaret ve akreditif işlemlerinin takibini yapmak
 • Gümrük mevzuatı ve kanunların takibi, zamanında müşteriye iletilmesi
 • Kontrol belgesi ,DIIB,Yatırım Teşvik vb. belgelerin çıkarılması ve takibi
 • Serbest Bölge’de şirket kurulus ve Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı alınması işlemleri
 • İthalat işlemleri için gerekli Kota Belgesi, Gözetim Belgesi,Garanti Belgesi vb. çıkartılması
 • Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri projelerini hazırlamak, belge çıkartmak,
  revize etmek ve sonlandırmak
 • İthalat, İhracat, Transit, ve Mali (Vergisel) konuları kapsayan anahtar teslimi projeler
  hazırlamak ve uygulamalarını netlemek