Gümrük işlemlerinizi sorunsuzca yürütülmesi için aşağıdaki evrakların tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

  • Vekaletname Noter Tasdikli
  • İmza Sirküleri Orjinal Veya Noter Onaylısı
  • Ticaret Sicil Gazetesi (En Son Hali) Orjinal Veya Noter Onaylısı
  • Faaliyet Belgesi Orjinal Veya Noter Onaylısı
  • Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı Orjinal Veya Noter Onaylısı Ya Da İnternet Çıktısı
  • İmzaya Yetkili Kişinin Nüfus Cüzdan Sureti Noter Onaylısı

Daha önce gümrük sisteminde dosyası olan firmalarımızın veklalet haricindeki evraklardan fotokopi göndermeleri yeterlidir. Sistemde dosyanızın olup olmadığıyla ilgili bizimle irtibata geçebilirsiniz.