Türkiye gümrük bölgesinden yabancı ülkelere göndermek istediğiniz her türlü eşya; cinsine, gideceği ülkeye, gönderim şekline ve ihracat türlerine göre ayrı ayrı belgeler düzenlenmesine; muhtelif yetkili mercilerden belge izninin alınmasına, onaylanmasına ve gümrük idarelerinde gümrükleme işlemlerine tabidir. Arma Gümrük Müşavirliği; Gümrük, İhracat Rejimi, Türk Parasını Koruma Kanunu, Kaçakçılık Kanunu, Uluslararası anlaşmalar ile sair birçok bağlayıcı Dış Ticaret Mevzuatlarına göre, ihracatçı ve alıcının ülke kriterlerini göz önünde bulundurarak gümrük evrakları düzenlemekte, gümrükleme ve güncel mevzuat konularında ihracatçı firmalara lojistik destek vermektedir.