Aşağıdaki Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü resmi web sitesinin mevzuat sayfasından Türk Gümrük tarife Cetveli, Mevzuat Taslakları, Uluslararası Sözleşmeler, Kanunlar, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler ve Genelgelere ulaşabilirsiniz.

Adres: https://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat