Tek Pencere Sistemine Başlanmasına İlişkin Duyuru

2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız ve ETİMADEN A.Ş arasında 22/12/2014 tarihinde, Bakanlığımız ve TSE arasında 25/12/2014 tarihinde “Tek Pencere Sistemi” e-belge uygulaması başlayacaktır. Bu tarihten itibaren işlemler 2014/17 sayılı Genelge ve 2014/18 sayılı Genelge uyarınca yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tek Pencere Sistemi – Eti Maden A.S. Genelge Tek Pencere Sistemi – Türk Standartları Enstitüsü  Genelge

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne İlişkin Duyuru

Gümrük işlemlerinde elektronik ortamda beyan imkanı sağlayan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne ilişkin Gümrük Genel Tebliği 20.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni sistemle birlikte belgelerin taranarak elektronik ortama aktarılması yerine; belgelere ilişkin verilerin yükümlüler tarafından sisteme girildiği; firma dosyalarına ve temsile ilişkin kontrollerin sistem tarafından otomatik olarak yapıldığı yeni bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu […]

Torba Yasası

Torba Yasası olarak tabir edilen 25.02.2011 tarihli, 27857 Mükerrer sayılı RG de yayımlanan 6111 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

4458 Nolu Gümrük Kanununu

4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 244 maddesinde 25.02.2011 tarihli, 1. Mükerrer 27857 sayılı RG de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması