Tek Pencere Sistemine Başlanmasına İlişkin Duyuru

2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız ve ETİMADEN A.Ş arasında 22/12/2014 tarihinde, Bakanlığımız ve TSE arasında 25/12/2014 tarihinde “Tek Pencere Sistemi” e-belge uygulaması başlayacaktır. Bu tarihten itibaren işlemler 2014/17 sayılı Genelge ve 2014/18 sayılı Genelge uyarınca yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tek Pencere Sistemi – Eti Maden A.S. Genelge Tek Pencere Sistemi – Türk Standartları Enstitüsü  Genelge