Javni prevoz tereta je prevoz za koji su mjesto utovara i istovara tereta, cijena prevoza i drugi uslovi prevoza utvrđeni ugovorom između prevoznika i korisnika prevoza. Prevoz putnika u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju može se obavljati turističkim vozom, autobusom sa otvorenim krovom, zaprežnim i sličnim vozilima. Vozač limo servisa dužan je https://taxi-travel.me/ da za vrijeme obavljanja limo servisa nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i imenom i prezimenom. Zabranjeno je prevozniku u limo servisu obavljati prevoz putnika koji ima obilježje drugih vrsta prevoza, kao što su gotovo ista relacija, unaprijed definisano vrijeme polaska i dolaska, mjesta ukrcaja i iskrcaja putnika, kao i odredišta.

px’/>

https://taxi-travel.me/