Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne İlişkin Duyuru

Gümrük işlemlerinde elektronik ortamda beyan imkanı sağlayan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne ilişkin Gümrük Genel Tebliği 20.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni sistemle birlikte belgelerin taranarak elektronik ortama aktarılması yerine; belgelere ilişkin verilerin yükümlüler tarafından sisteme girildiği; firma dosyalarına ve temsile ilişkin kontrollerin sistem tarafından otomatik olarak yapıldığı yeni bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu […]