Gümrük işlemlerinde elektronik ortamda beyan imkanı sağlayan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne ilişkin Gümrük Genel Tebliği 20.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yeni sistemle birlikte belgelerin taranarak elektronik ortama aktarılması yerine; belgelere ilişkin verilerin yükümlüler tarafından sisteme girildiği; firma dosyalarına ve temsile ilişkin kontrollerin sistem tarafından otomatik olarak yapıldığı yeni bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bilgilerinin takibinin sağlıklı bir şekilde yapılması, gümrük idarelerinde yetkisiz temsilin önüne geçilmesi, Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) ile entegrasyonun sağlanması ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile entegrasyon sağlanması öngörülmektedir.Hâlen kullanılmakta olan Firma Dosya Takip Sistemi’nin kullanımına 4 ay sonra tamamen son verilecektir. Bu süre sonunda Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne hala kaydolmamış olan yükümlüler elektronik ortamda beyanda bulunulamayacaktır.
Yükümlülerin herhangi bir aksama yaşamamaları için, yeni sisteme veri girişlerini öngörülen sürenin sonunu beklemeden yapmaları önem arz etmektedir.