Torba Yasası olarak tabir edilen 25.02.2011 tarihli, 27857 Mükerrer sayılı RG de yayımlanan 6111 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU