4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 244 maddesinde 25.02.2011 tarihli, 1. Mükerrer 27857 sayılı RG de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

1 Yorum

Yoruma kapalı.